Kårstämma

Okategoriserade
5 februari, 2017 av admin

Kårstämma Mariebergs scoutkår

Kårstämman är vårt årsmöte där vi bestämmer i vilken riktning vi ska ta kåren det kommande året, och utser kårens styrelse, som leder det arbetet. Scoutkåren är en demokratisk organisation, så alla medlemmar, oavsett ålder eller hur länge du varit med, har en röst!
Alla har också rätt att skicka förslag som vi tar upp på stämman, en så kallad Motion. Vill du ändra på något? Vill du att vi ska göra något speciellt i kåren?

Skicka in din motion till styrelsen@mscout.se senast en vecka före stämman!

2019 års kårstämma hålls söndagen den 17 februari, klockan 18:30 i Uvbergsstugan.

Anmälan behövs ej, Mumsigt fika finns!

Välkomna!