Bli scout

Äventyr och utmaningar genom att själv få prova på. Hos oss får du uppleva äventyr i naturen och lära känna nya kompisar. Du kan vara scout genom hela livet.
I Scouterna får du prova på nya saker. I den lilla gruppen, patrullen, får du nya kompisar och öva på att leda dig själv och andra. I Scouterna blir du redo för livet.

När kan jag bli scout?
Du kan börja i Scouterna när du är 8 år. Du börjar som spårarscout och sedan blir du upptäckarscout, äventyrarscout, utmanarscout och roverscout. Ledare kan du vara sedan hela livet.

Vad gör vi?
Som spårarscout lär vi oss att samarbeta, de vanligaste knoparna och hur man lagar mat över eld och stormkök.
Upptäckarna bygger vidare på dessa kunskaper, nu börjar de också använda kniv för att senare ta knivbeviset.
Äventyrarna är fokuserade på att gruppen, patrullen, kan planera, genomföra och utvärdera egna projekt. Som äventyrare får du också använda yxa och såg, efter du tagit yx-/sågbeviset.
De tre vanligaste svaren på varför man är scout
1.Kompisarna
2.Åka på läger
3.Prova på nya saker

Gå med i vår kår och testa scouting
Du är välkommen när som helst på terminen att komma på ett möte och testa scouting. Det är naturligtvis kostnadsfritt att testa.
Kontakta en av avdelningsledarna, så kan han/hon berätta mer och ni kan komma överens om när det passar. Kolla in sidan med våra avdelningar för att hitta kontaktinformation

Ny medlem

Här kan du anmäla intresse för nya scouter