Upptäckare torsdag 10–12 år

I Scouterna gör du spännande upptäckter varje dag. Upptäckarscout blir man när man börjar årskurs 4. Det här är en av Mariebergs scoutkårs två upptäckargrupper. Möten är på torsdagar 18:30-20:00.

Ledare på avdelningen Upptäckare torsdag

Anna Elmerfeldt Wallinder

Olle Petersson

Sara Narveby