Spårare tisdag 8–9 år

I Scouterna är det roligt bus utomhus som gäller. Du kan börja som spårarscout när du är åtta år eller börjar årskurs 2, och var beredd på äventyr redan från första dagen. Det här är en av Mariebergs scoutkårs två spåraravdelningar.

Ledare på avdelningen Spårare tisdag