Kårstämma 2018

Kårstämman 2018 hålls Söndag den 11 februari, kl 18:30 i Uvbergsstugan.
Motioner till stämman ska lämnas in till kårstyrelsen senast en vecka före stämman.
Alla kårens medlemmar är välkomna och har rösträtt på stämman.

Fika finns, ingen anmälan behövs!

Välkomna!

Styrelsen för Mariebergs scoutkår