Kårstämma 2017

Välkomna till Mariebergs Scoutkårs årsstämma. Stämman hålls Söndag den 26:e Februari, kl 18:30 i Uvbergsstugan.

Alla medlemmar i kåren har rösträtt.
Motioner: Alla kårmedlemmar har rätt att lägga motioner till stämman. Gör din röst hörd! Motioner ska lämnas in senast den 19:e Februari. Maila till jonatan.from@outlook.com

Anmälan behövs ej, Fika finns!

Dagordning, samt kårens stadgar, bifogas.

Välkomna!

Kårstyrelsen