En vädjan till scoutföräldrar

Vi är väldigt glada att ni skjutsar era barn varje vecka till våra verksamheter, men vi vill be er om några saker. Om det är möjligt, använd vägen via Skön Golf och Gudmundsbyn. Samåk i största möjliga mån. Hör av er till respektive ledare för att hitta kompisar att samåka med, om ni inte själva vet. Om ni åker över Huli, kom i håg att hastigheten är 30 km/t genom hela byn. Det är en smal och krokig väg och husen ligger nära, så kör med försiktighet.