Engagera dig i kåren

Är du intresserad av att börja som ledare, gå in i styrelsen eller på annat sätt engagera dig i kåren?

Ta kontakt med någon utav avdelningsledarna Här.
Eller med styrelsen Här.