Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 375 SEK per termin, för ledare är den 4.50 SEK. I det ingår avgift till Scouternas riksorganisation, 90 SEK och scoutdistriktet, 10 SEK.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.