Utmanarscoutlaget Gandalf Grå

Utmanare ord

Många har varit med i Scouterna redan tidigare men det går såklart bra att börja som Utmanare direkt. Tillsammans med din patrull får ni uppleva utmanande friluftsliv och engagera er i samhällsfrågor.

Utmanarscoutlaget Gandalf Grå, för scouter 15-18 år

Möten på måndagar, 19:00 – 21:00

Gandalf-planering of Doom with Death!