Upptäckare 10-11 år

Picture1

I Scouterna gör du spännande upptäckter varje dag. Upptäckarscout blir man när man börjar årskurs 4. I Mariebergs scoutkår finns det två upptäckar grupper

Måndag 18:30-20:00

Onsdag 18:30-20:00

Onsdag 6/9 2017 kör vi igång höstens program för båda grupperna