Spårare 8-9 år

Spårare ord

I Scouterna är det roligt bus utomhus som gäller. Du kan börja som spårarscout när du är åtta år eller börjar årskurs 2, och var beredd på äventyr redan från första dagen. Mariebergs scoutkår har två spåraravdelningar:

Tisdagar kl. 18.00 – ca. 19.30

 

Torsdagar kl. 18.00 – ca. 19.30