Ledare Äventyrare

Vi ledare för Äventyrarna

Anders From

E-post: anders.from01@gmail.com
Mobil:
070-3165564

Ledare, Suppleant

Ingrid Nylander

E-post: ingrid.m.nylander@gmail.com
Mobil:
073-808 61 61

Ledare, Vice ordförande

Anders Klasson

Äventyrarledare
E-post: anderslbb@icloud.com
Mobil:
070-3941390

Ledare

Mats Nejström

E-post: lyfalix@gmail.com
Mobil:
070-605 92 17

Ledare

Sämi Fahoum

E-post: sevosam@gmail.com
Mobil:
073-6129605

Ledare