Kårstämma 2018

Kårstämman 2018 hålls Söndag den 11 februari, kl 18:30 i Uvbergsstugan. Motioner till stämman ska lämnas in till kårstyrelsen senast en vecka före stämman. Alla kårens medlemmar är välkomna och har rösträtt på stämman. Fika finns, ingen anmälan behövs! Välkomna! Läs mer »

Kårstämma

Välkomna till Mariebergs Scoutkårs årsstämma. Stämman hålls Söndag den 26:e Februari, kl 18:30 i Uvbergsstugan. Alla medlemmar i kåren har rösträtt. Motioner: Alla kårmedlemmar har rätt att lägga motioner till stämman. Gör din röst hörd! Motioner ska lämnas in senast Läs mer »

Då börjar vi!

Det här är ett testinlägg.