Ändrade uppgifter

Om ni har ändrat kontaktuppgifter, tex telefonnummer eller mailadress, så meddela er scoutledare. Det är jätteviktigt att vi har rätt information så att vi kan nå er, rent säkerhetsmässigt, men också så ni inte missar någon information. Alla ledare kan Läs mer »