Lägerbrev nummer 4 inför Jamboree17

Här kommer det sista lägerbrevet från oss i kåren inför årets läger Jamboree17. Om ni inte får de officiella lägerbreven från Scouterna eller om ni har ytterligare frågor så hör gärna av er till asa.ponten@bahnhof.se

Kårstämma

Välkomna till Mariebergs Scoutkårs årsstämma. Stämman hålls Söndag den 26:e Februari, kl 18:30 i Uvbergsstugan. Alla medlemmar i kåren har rösträtt. Motioner: Alla kårmedlemmar har rätt att lägga motioner till stämman. Gör din röst hörd! Motioner ska lämnas in senast Läs mer »