Kårstämma 2015

Välkomna till Mariebergs Scoutkårs årsstämma. Stämman hålls Söndag den 15 Februari, kl 18:30 i Uvbergsstugan. Alla medlemmar i kåren har rösträtt. Anmälan behövs ej, Fika finns! Välkomna! Kårstyrelsen http://marieberg.scout.se/files/2015/01/Proposition_avgift_stoedmedlemmar.pdf http://marieberg.scout.se/files/2015/01/Mariebergsscout–rs-stadgar.pdf http://marieberg.scout.se/files/2015/01/K–rstaemma-2015-Dagordning.docx